Wednesday, February 11, 2015

Tymor 2015 yn cychwyn ar 17 Mawrth

Bydd tymor newydd Clwb Garddio Felinwnda yn cychwyn ar nos Fawrth, 17 Mawrth 2015, 7.30yh yng Nghanolfan Bro Llanwnda. Mi gawn noson hawl i holi gyda'r pencampwr tyfu llysiau, Medwyn Williams. Os oes gynnoch chi gwestiwn, gyrrwch o aton ni erbyn 10 Mawrth os gwelwch yn dda, fel y caiff Medwyn ddigon o amser i ddod ag ateb gwerth-chweil i chi.

A dyma raglen y tymor i gyd:

  • 17 Mawrth: Hawl i holi gyda Medwyn Williams
  • 21 Ebrill: Tyfu ffrwythau meddal gydag Awen Haf
  • 19 Mai: Tyfu planhigion o dorrion gyda Menna Davies - dowch â thorrion i'w cyfnewid
  • 16 Mehefin: Offer garddio - trafodaeth am offer handi a sut i'w cynnal a'i cadw
  • 21 Gorffennaf: Ymweld â gerddi aelodau
  • 18 Awst: Rysetiau - trafodaeth am bethau blasus i'w gwneud allan o gynnyrch eich gerddi
  • 15 Medi: Y wledd flynyddol o gynnyrch ein gerddi
  • Ryw ben ym mis Medi neu Hydref (dibynnu ar gynnydd y grawnwin): Helpu gyda'r cynhaeaf yng ngwinllan Pant Du
  • 20 Hydref: Paratoi rhaglen 2016

Cynhelir cyfarfodydd y clwb am 7.30yh ar drydedd nos Fawrth y mis yng Nghanolfan Bro Llanwnda oni bydd trefniadau gwahanol. Mae croeso mawr i aelodau hen a newydd. Y tâl aelodaeth ydy £10 am y tymor neu £2 y sesiwn.

Ym mhob un o'r sesiynau bydd cyfle i gyfnewid hadau, planhigion, torion ayb sy dros ben gan aelodau. Fel arfer mae rhywun yn falch o'u cael nhw!

Am fanylion pellach cysylltwch ag Osborn (01286-830615), Marika (01286-830913) neu clwbgarddio AT yahoo DOT com.