Tuesday, July 1, 2008

Tymor Newydd y Clwb Garddio!

Tymor Newydd y Clwb Garddio!
Gan fod arian yn y Banc bydd aelodaeth Mawrth, Ebrill a Mai AM DDIM !
Cyfarfod Cyntaf
Nos Fawrth y 3ydd o Fawrth am 7.30pm (Sylwch ar y newid noson)
Rhoi trefn ar y tymor gyda'g Awen Haf
Hefyd byddwn yn trafod rhaglen y tymor
Rhagflas o rai digwyddiadau sydd wedi ei trefnu:-
Sesiynau arferol gyda Awen Haf ond gyda mwy o bwyslais ar sgiliau ymarferol.
Sgyrsiau byr ychnwanegol :
'Arch-fwydydd (Super-foods) - 'Rhith neu realiti' - Malcolm Jones (Rhedynog)
'Denu bywyd gwyllt i'r ardd' - Sian Jones (Bwlan)
'Tatws!'- Osborn Jones (Gwernafalau)
Trip y tymor - Sioe Flodau Amwythig
Sioe Arddio Felinwnda
Noson arbennig - 'Afalau lleol Cymru' - Ian Sturrock (i'w chadarnhau)
Noson arbennig : Steddfod Datws Newydd! - Noson o hwyl cymdeithasol yn ystod mis Gorffennaf
  • Cystadleuaeth blasu tatws newydd
  • Cyflwyno darn newydd sbon o farddoniaeth ' Y blincin bleit!' gan T P ac I Prys
  • Baled newydd sbon gan Bencerdd Glan-Gwyrfai
  • Limrigau, englynion digri a straeon trwstan byd garddio
  • Lluniaeth a phaned
Cyfyngir i aelodau cyfredol y Clwb yn unig
Bwriedir casglu tal aelodaeth ym ystod mis Mehefin
Mae rhywbeth at ddant pawb, felly cofiwch droi i mewn Nos Fawrth y 3ydd am 7.30pm
Osborn Jones (Cadeirydd) 01286 830615
Canlyniadau'r Sioe Arddio a lluniau!

(sgroliwch i lawr i weld popeth / scroll down to see everything)

Enillwyr y Prif wobrau .

Coginio - tocyn £50 i'w wario ym Mwyty Rhiwfallen.
Rhoddedig gan Cymen Cyf. Enillydd Meryl Jones Caer Loda

Llysiau - tocyn £20 i'w wario yn Fron Goch.
Rhoddedig gan Fron Goch Enillydd Robin Gruffydd Llanwnda

Blodau - tocyn £20 i'w wario yng Ngerddi Seiont Nurseries.
Rhoddedig gan Erddi Seiont Nurseries Enillydd Enid Edwards Llanwnda

Ffrwythau £20 Enillydd Dafydd Griffiths Llanfaglan

Adran y Plant - tocyn teulu gwerth £19 i fynd ar Reilffordd Llyn Llanberis.
Rhoddedig gan Reilffordd Llyn Llanberis Cyf. Enillydd Owain Humphreys Llanfaglan

Celf a Chrefft - 2 botel o wîn. Rhoddedig gan Bee Robotics Ltd Enillydd Emyr Parry Llandwrog


Dyma ychydig luniau o'r eitemau. (Nifer y lluniau yn ddibynnol ar maint o le sydd i'w gael ar y wefan)!Fe newidir y rhain o dro i dro.


Ffrwythau

Dyma restr yr enillwyr

Llysiau / Vegetables

Tysen Menna Jones Llanwnda

Nionyn - Robin Gruffydd Llanwnda

Cenhinen - Robin Gruffydd Llanwnda

Teulu bresych - Robin Gruffydd Llanwnda

Betysen - Vera Wyn Jones

Moron - Robin Gruffydd Llanwnda

ffa dringo - Robin Robin Gruffydd Llanwnda

ffa Ffrengig - Alwena Owen

Maro - Dafydd Williams Talysarn

Tomato - Trefor Prydderch Llandwrog

Casgliad o ddail salad - Arthur Wyn Groeslon

Casgliad o wahanol lysiau - Robin Gruffydd Llanwnda

Casgliad o berlysiau - Osborn Jones Llandwrog

Casgliad o’r tŷ gwydr - Vera Wyn Jones Llandwrog

Blodau / Flowers

Daliah - Gwern Aran Morus

Casgliad o Ddahlias – Rhian Owen Llandwrog

Pen pys per - Alun Roberts Caernarfon

Rhosyn / Roses - Grant Peisley ac Emma Squires (cydradd gyntaf)

Pen blodyn Hydrangea - Menna Jones Llanwnda

Amrywiaeth o flodau gardd mewn llestr - Menna Davies Llandwrog

Planhigyn llestr mewn blodau - Alun Roberts Caernarfon

Gosodiad blodau - Enid Edwards Llanwnda

Ffrwythau / Fruits

Rhiwbob - Vera Wyn Jones, Llandwrog

Afal bwyta - Trefor Prydderch Llandwrog

Afal coginio - Rhian Owen Llandwrog

Mafon - W.C Hughes, Groeslon

Grawnwin - Dafydd Griffiths, Llanfaglan

Cynnyrch Cegin / Kitchen Produce

Wyau - Glesni Jones Llandwrog

Caws lemon – Iola Medi Caernarfon

Pot o jam - Glesni Jones Llandwrog

Pot o chutney – Eleri Evans Llandwrog

Bara brith - Iona W Thomas Pontrug

Sbwng Fictoria - Gwen a Morus Pontllyfni a Meryl Jones Caer Loda(Cydradd)

Celf a Chrefft / Arts & Crafts

1 Darlun wedi ei baentio - Osborn Jones Llandwrog

1 Tirwedd (llun camera) - Tim Walker Caeathro

1 Cerflun o goed neu fetel - Emyr Parry Llandwrog

1 Cerdyn cyfarch - Rhian Williams

1 Unrhyw grefftwaith arall - Aelwen Jones Caernarfon

Adran i blant i fyny i ddeg oed

Creu anifail wrth ddefnyddio llysiau o siâp od – Nedw Prys Caernarfon

1 Cacen fwd wedi ei haddurno - Owain Humphreys Llanfaglan