Wednesday, January 31, 2018

Rhaglen 2018 Clwb Garddio Felinwnda

20 Mawrth: Sioned Edwards, Garddio a Mwy, yn trafod tyfu a gosod blodau. 7.30yh, Canolfan Bro Llanwnda.

17 Ebrill: Planhigion traddodiadol a seiat garddio. 7.30yh, Canolfan Bro Llanwnda.

15 Mai: Ymweliad â gerddi Plas Tan y Bwlch yng nghwmni Twm Elias.

19 Mehefin: Noson yng nghwmni Carol Williams. 7.30yh, Canolfan Bro Llanwnda.

Dydd Sul, 8 Gorffennaf: Ymweliad â Gardd Goedwig Bangor, sydd yn dathlu 20 mlynedd eleni.

Awst: Marchnad y garddwyr.

18 Medi: Gwledd diwedd tymor a dathlu penblwydd y Clwb yn 10 oed.

Croeso mawr i aelodau hen a newydd. Gallwch ymaelodi am y tymor am £10, neu mae croeso i ymwelwyr am £2 y sesiwn. Am fanylion pellach cysylltwch ag Osborn (01286-830615) neu Marika (01286-830913).