Thursday, January 24, 2013

Tymor newydd Clwb Garddio Felinwnda

Bydd tymor newydd Clwb Garddio Felinwnda yn cychwyn ar nos Fawrth, 19 Mawrth 2013, 7.30yh yng Nghanolfan Bro Llanwnda. Thema'r noson fydd "Planhigion cyd-fanteisiol (companion planting)" efo Mr Allan Evans, Cyffordd Llandudno. Rydym yn edrych ymlaen at gael dysgu am lysiau a blodau sy'n manteisio ar gwmni ei gilydd. Cynhelir cyfarfodydd y clwb am 7.30yh ar drydedd nos Fawrth y mis yng Nghanolfan Bro Llanwnda oni bydd trefniadau gwahanol. Mae croeso mawr i aelodau hen a newydd. Am fanylion pellach cysylltwch ag Osborn Jones (01286-830615), Marika Fusser (01286-830913) neu clwbgarddio AT yahoo DOT com.