Sunday, March 19, 2017

Canslo cyfarfod 21 Mawrth 2017

Yn anffodus roedd rhaid i ni ganslo cyfarfod mis Mawrth am resymau teuluol. Bydd y tymor felly'n cychwyn efo cyfarfod mis Ebrill.

Saturday, March 11, 2017

Rhaglen 2017

21 Mawrth, 7.30yh: "Arwyr garddwriaethol" gyda Gerallt Pennant, Canolfan Bro Llanwnda.

18 Ebrill, 7.30yh: "Plannu mewn lle anodd" gyda Carol Williams, Canolfan Bro Llanwnda.

13 Mai, 10.30yb: Sbecian tu ôl i'r llenni yng nghanolfan arddio'r Frongoch.

20 Mehefin, 7.30yh: "Coed" gydag Emyr Parry, Canolfan Bro Llanwnda.

18 Gorffennaf: Ymweliad â gardd, manylion i'w cadarnhau.

15 Awst, 7.30yh: Hawl i holi gydag Awen Haf, Canolfan Bro Llanwnda.

19 Medi: Gwledd o gynnyrch ein gerddi, Canolfan Bro Llanwnda.

Mae croeso mawr i aelodau hen a newydd. Y tâl aelodaeth ydy £10 am y tymor neu £2 y sesiwn. Am fanylion pellach cysylltwch ag Osborn (01286-830615) neu Marika (01286-830913).