Friday, October 15, 2010

Trip madarch

Ar ddydd Sadwrn, 30 Hydref, bydd y Clwb Garddio yn ymweld a fferm fadarch Cynan Jones yn Nanmor. Manylion i ddilyn.

Eisteddfod Datws a Thomatos 2010

Ar 21 Medi 2010 cynhaliwyd Eisteddfod Datws a Thomatos y Clwb. Dyma enillwyr y cystadlu brwd:
* Tomatos heb eu prosesu: tomatos Golden Sunrise Jacqueline;
* Salsa tomatos: Sian;
* Tatws heb eu prosesu: tatws Pentland Javelin Sian;
* Salad tatws: Menna;
* Cerdd: Wil ac Osborn yn gydradd

Marchnad Garddwyr Awst 2010

Dyma ychydig o luniau o farchnad garddwyr Clwb Garddio Felinwnda, a gododd dros £530 at y Sioe Frenhinol ac Eisteddfod yr Urdd.