Tuesday, February 14, 2012

Tymor newydd y Clwb Garddio

Bydd tymor newydd Clwb Garddio Felinwnda yn cychwyn ar nos Fawrth, 20 Mawrth 2012, 7.30yh yng Nghanolfan Bro Llanwnda gyda phanel o arbenigwyr profiadol fydd yn ateb eich cwestiynau am dyfu llysiau. Bydd croeso mawr i aelodau newydd.
Cynhelir cyfarfodydd y clwb am 7.30yh ar drydedd nos Fawrth y mis yng Nghanolfan Bro Llanwnda oni bydd trefniadau gwahanol. Mae rhaglen eleni'n cynnwys tips tyfu blodau gyda Carol Williams, ymweliad â gardd Llys y Gwynt yn Llandygai, sgwrs gan OP Huws am y prosiect lleol sy'n tyfu a marchnata chokeberries, ymweliad â meithrinfa llwyni addurniadol Penrhos Bach, a'r farchnad garddwyr boblogaidd ym mis Awst. Bydd hefyd gyfle i rannu hadau, planhigion bach ayb.
Am fanylion pellach cysylltwch ag Osborn Jones (01286-830615), Marika Fusser (01286-830913) neu clwbgarddio [AT] yahoo.com