Saturday, August 20, 2011

Wedi codi £700 i'r Urdd

Mae ein marchnad garddwyr wedi codi £700 at Eisteddfod yr Urdd 2012. Diolch i bawb wnaeth gyfrannu!

Monday, August 8, 2011

Marchnad y Garddwyr 2011

Cynhelir marchnad garddwyr ar ddydd Sul, 14 Awst, 10yb-1yp yng Nghanolfan Bro Llanwnda. Cyfle i brynu cynnyrch ffres gerddi, gweithdai a cheginau aelodau Clwb Garddio Felinwnda, yn cynnwys ffrwythau a llysiau, planhigion a hadau, crefftau a danteithion o bob math. Bydd paned a chacen ar gael hefyd. Elw at Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012. Manylion: 01286-830640 neu 830615.

Gardeners' Market 2011

A gardeners' market will be held on Sunday, 14 August, 10am-1pm at Canolfan Bro Llanwnda. It will be an opportunity to buy fresh produce from the gardens, workshops and kitchens of Llanwnda Gardening Club members, including vegetables, plants and seeds, crafts and all kinds of delicacies. Light refreshments will be also available. Proceeds to Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012. Details: 01286-830640 or 830615.