Saturday, August 12, 2017

Ymweliad â Plas yn Rhiw

Bydd Clwb Garddio Felinwnda yn mynd ar daith i Blas yn Rhiw ar bnawn dydd Mercher, 23 Awst. Mi gawn olwg o gwmpas yr ardd yng nghwmni'r garddwr, ac wedyn bydd cyfle am banad a chacen yng nghaffi'r Plas. Cyfarfod am 3yp wrth dderbynfa Plas yn Rhiw, neu am 2yp wrth Ganolfan Bro Llanwnda os am rannu car. Mae tâl mynediad y Plas yn £5.20 y pen. Manylion pellach: 01286-830913 neu 01286-830615.